Summary energetic project Earth (English version)

In the period September through December 2017, Ernst and I (Vera) have been working on an energetic project for Mother Earth. This led to four major octahedrons and associated vortexes in the Netherlands and Germany. Multidimensionally, the sacred geometrical forms will be further developed by the Arcturians into an energetically intelligent and holographic system that can be used by the earth to heal, protect and support itself in its development and transition to the fifth dimension (the New Earth). We closed the project with a transfer, through which Mother Earth – with the help of Arcturians and Earth spirits – can further form an energetic grid of octahedrons and vortices around the earth. Lees “Summary energetic project Earth (English version)” verder

Samenvatting energetisch project Aarde (NL)

In de periode september tot en met december 2017 zijn Ernst en ik bezig geweest met een energetisch project voor Moeder Aarde. Dit leidde tot vier grote octaëders en bijhorende vortexen in Nederland en Duitsland. Multidimensionaal worden de heilige geometrische vormen verder ingevuld door de Arcturianen tot een energetisch intelligent en holografisch systeem dat door de aarde gebruikt kan worden om zichzelf in haar huidige vorm te helen, te beschermen én te ondersteunen in haar ontwikkeling en transitie naar de vijfde dimensie ofwel de Nieuwe Aarde. We sloten het project af met een overdracht waardoor Moeder Aarde – met hulp van Arcturianen en Aardewezens – verder zelf een energetisch grid van octaëders en vortexen rondom de aarde kan vormen. Lees “Samenvatting energetisch project Aarde (NL)” verder

Finale, overdracht en afronding

Op 22 december nodigden we in onze meditatie alle “to whom it concerns” spirits, Merlijn, Arcturianen uit om eerste kerstdag mee te doen met het hamelen bij de Waal. We voelden hele hoge energie en ongelooflijk veel Liefde. Ook zag en voelde Ernst groen licht van wezens van de groene planeet, waar we een tijdje geleden kennis mee hadden gemaakt. Ik zag blauw licht van de Arcturianen.

De dag daarna nodigden we mensen en tegengestelde energieën uit, die getransformeerd wilden en mochten worden. Er was inmiddels zoveel ‘mankracht’ aan spirits dat we het groots konden aanpakken. Het zou immers wereldwijd werken! Het “hamelen” zat overigens niet in het oorspronkelijke plan, maar dit hele plan was in ons leven niet eens gepland, dus dit was plan b in plan bLees “Finale, overdracht en afronding” verder

Drie nieuwe octaëders

Begin december was voor de aarde een periode om de octaëder van Paderborn uit te proberen en de helende en transformerende mogelijkheden te onderzoeken… Alles bij elkaar fungeert het als een geheel en heeft meerdere functies. De octaëder werkt ook als een soort bescherming, zodat de aarde minder last zou hebben van vervuiling, gif, plastic soep e.d. Vooral de verbinding naar de nieuwe aarde werkt voor de oude aarde helend. De twee aardes zijn dus beter met elkaar verbonden en geven energetische informatie door. Na enkele dagen voelde het beter voor de aarde. Ernst voelde de dankbaarheid van de aarde! Lees “Drie nieuwe octaëders” verder

De rattenvanger van Hameln

Een oproep van de aarde

Op 24 november kregen we een oproep van de aarde om te mediteren of ter plekke naar Paderborn toe te gaan voor extra energetische ondersteuning. We kozen voor een meditatie die we de volgende ochtend zouden doen. We nodigden alvast iedereen die het aanging uit: spirits, aardewezens, en met name mensen. Op dat moment begrepen we ook waarom we die avond grieperig thuis moesten blijven, ik bijna mijn tong verbrandde bij de soep en Ernst 911 zag op de klok… Deze oproep was belangrijk. Lees “De rattenvanger van Hameln” verder

Werkwijze en leerproces

Hieronder volgt een beschrijving van onze werkwijze bij het plaatsen van het lichtbaken midden in Paderborn en de vier vortexen rondom de Brocken. Een werkwijze die werkenderweg is ontstaan en bij ons en ons team past. Wij hebben gemerkt dat onze intentie het belangrijkst is, naast overgave en vertrouwen. Het is tevens een leerproces voor het energiewerk in de 5de dimensie. Lees “Werkwijze en leerproces” verder

Locaties, octaëders en vortexen

Basis octaeder Paderborn
Basis octaeder Paderborn

Paderborn is de centrale lijn, het centrale lichtbaken, in een grotere octaëder. Uitleg over de begrippen octaëder en vortex volgt verderop in de volgende alinea’s. De vier omliggende punten zijn vortexen. Deze zijn verbonden met het lichtbaken, met elkaar en met de elementen (in de richting tegen de klok in) vuur, lucht, water en aarde. Het lichtbaken in Paderborn is verbonden met het element ether en een baken voor Arcturianen en andere lichtwezens. Lees “Locaties, octaëders en vortexen” verder

Ons team

Ernst en ik doen dit niet alleen. We werken samen met onze gidsen, Arcturianen, mensen, aardwezens en moeder aarde. In deze missie hebben we spirits uitgenodigd die op de een of andere manier betrokken zijn bij de betreffende plekken, bij ons werk. In onze meditatie nodigen we vaak iedereen die het aangaat uit ofwel “to whom it concerns”. We vormen sámen een groot team. Dit is hoe ware cocreatie werkt. Zo werkt de 5de dimensie, “we are all one”. Het is op deze manier werkelijk ongelooflijk krachtig en fantastisch wat we hebben neergezet! Lees “Ons team” verder

Lichtwerk: bouwvakkerswerk en vakantiegevoel

Ernst en ik zijn volop bezig met de voorbereidingen voor een bezoek van enkele dagen aan Duitsland. Het is een energetische missie om op diverse plekken de energie van de Nieuwe Aarde te verankeren, neer te zetten en waar nodig oude energieën op te schonen. Dit doen we in samenspraak met ons team van Spirits, Arcturianen en met aardwezens. En, heel belangrijk, met ons Hoger Zelf en met elkaar.

Voordat ik verslag zal doen van deze reis, en dat wordt pas nadat wij terugkomen, wil ik alvast enkele puzzelstukjes die nu op hun plek vallen met jullie delen. Onze voorbereiding begon namelijk al eerder en nu pas herkennen we sommige dingen als voorbereiding op de komende reis en onze missie. Lees “Lichtwerk: bouwvakkerswerk en vakantiegevoel” verder